Intelligence Day 2019 – HIQ, born for success? [Mensa/Mensa Youth asbl]

Join us in Ghent, this August 9th for our conference « Intelligence Day 2019 – HIQ, born for success? »

Infos & Ticket

Program :

8:00 am – 8:45 am : Registration

8:45 – 9:00 am : Welcome by Wim Proost , President of Mensa Be vzw-asbl

9:00 – 10:15 am

“Mindset: How to fulfill your potential as a gifted person” by Rianne van de Ven , ECHA Specialist in gifted education. Teacher, trainer, speaker about giftedness in adults. Coach for gifted adults. Member of Mensa NL and chair of the Gifted Adults Foundation of the Netherlands (www.ihbv.nl)

10:30 – 12:30 am

“Autism: absolute thinking in a relative world” by Pr Vermeulen , MSc and PhD in Psychology and Educational Sciences. Worked with people with ASD and their families for more than 25 years. Now co-director of Autisme Centraal, a training and education centre for autism spectrum disorders. Peter is an internationally respected lecturer/trainer and he presents all over Europe and beyond. Peter wrote more than 15 books and several articles on autism, a.o. “This is the title: on autistic thinking” (2001), “I am Special: handbook for psycho-education” (2000, revised edition 2013), and “Autism as context blindness” (2012), a book that won several awards in the USA.

13:30 – 14:40 pm

“Too smart to succeed: on fear of success among gifted people” by Sandra Leefmans , Teacher at HAN University of Applied Sciences . Author of “Te slim om te slagen”. Owner of Prismatis

14:40 – 15:50 pm

« Hoogbegaafd talent op de werkvloer », by Prof.dr. ir. Kathleen Venderickx. Opportuniteiten spotten, complexe vraagstukken oplossen, snel inzichten verwerven, innovaties bedenken, vele en vaak creatieve oplossingen genereren en strategisch denken zijn maar enkele van de krachtige eigenschappen die hoogbegaafde volwassenen bezitten. Deze eigenschappen stellen hen in de mogelijkheid bedrijven te laten groeien, onze maatschappij tot volle bloei te brengen of ethische vraagstukken genuanceerd vorm te geven. De kracht van hun denken is sterk en weinigen doen hen dit na. Voor de hoogbegaafde geeft het benutten van deze kracht een gevoel van geluk en blijdschap. Dit potentieel blijft op de werkvloer echter vaak onbenut. Hoe komt dit en wat kunnen we er aan doen? Prof.dr. ir. Kathleen Venderickx, combineerde haar studies met topsport, is 15 jaar prof energietechnieken geweest aan de UHasselt, is grondlegger van enkele bedrijven binnen de energiesector in België en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het coachen van topsporters. Momenteel staat ze aan het hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt en is ze bestuurder van Exentra VZW, waar meer dan 10.000 hoogbegaafde kinderen en volwassen zijn begeleid en gecoacht. Ze is tevens initiatiefneemster van het kennisplatformwww.hoogbegaafdophetwerk.be en geeft momenteel over Vlaanderen en Nederland opleidingen en lezingen over coachen en omgaan met toptalent.

16:00 – 17:10 pm

« Emotionele Ontwikkeling », by Lotte van Lith. Wat wordt eigenlijk bedoeld met “succes”? En wat is “succes” in emotionele termen? Met Dabrowski’s positieve desintegratie als inspiratiebron zal deze presentatie een licht schijnen op de rijkheid van een in ontwikkeling zijnde emotioneel zelfbewustzijn. Rekening houdend met de mogelijke intensiteiten en sensitiviteiten van begaafde personen, zal Lotte groeidynamiek in emotionele ontwikkeling, vanuit praktijkervaring en literatuur, creatief illustreren. Zo wordt tijdens deze lezing een leven lang leren omarmd, het telkens opnieuw ontdekken wat succes zou kunnen betekenen. Sinds 2010 is Lotte binnen haar bedrijf A Lot Of Complexity actief als levenscoach voor begaafd-gevoelige personen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige inspiratiebron. Lotte organiseert tevens workshops, trainingen en studiedagen en verzorgt op internationaal niveau lezingen. Daarnaast is zij actief als docent voor talentbegeleiders, en heeft zij meerdere nevenfuncties binnen cliëntvertegenwoordiging.